Sản phẩm đặc biệt

Sản phẩm : Thanh nẹp góc


Thanh nẹp góc:Bảo vệ hàng hóa tốt hơn trong quá trình vận chuyển. Thanh nẹp góc:Bảo vệ góc Tránh ...

   Chi tiết   

 
 

Sản phẩm : Hộp cao cấp


Bao bì Phước Thắng là đơn vị chuyên nghiệp trong việc thiết kế và sản xuất các loại bao bì hộp cao c...

   Chi tiết   

 
 

Sản phẩm : Pallet giấy


Với các tính năng như: Bảo vệ, chứa đựng hàng hóa dùng lưu kho hoặc vận chuyển Phù hợp, tiện l...

   Chi tiết   

 
 
    1 2